Послуги

у сфері кримінально-правового захисту:

Консультації

(усні та письмові), правовий аналіз документів на наявність ризиків для Клієнта, пошук і збір будь-якої інформації, оцінка перспектив досудового чи судового слідства і варіанти припинення виробництва.

Збір доказової бази

(складання адвокатських запитів та отримання відповідей на них; підготовка правового висновку; отримання та відновлення документів, включаючи архівні документи, збір довідок, технічних паспортів, характеристик, відомостей; замовлення висновку спеціаліста, оцінювача чи експертизи, забезпечення її проведення, отримання висновків; пошук і опитування свідків; пошук інформації в реєстрах, в мережі Інтернет, збір електронних доказів і здійснення комплексу інших дій).

Підготовка документів

як на стадії досудового розслідування, так і на стадії судового розгляду (заяви, клопотання, скарги до слідчих суддів, заперечення, апеляції, касації, цивільні позови) та в органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичним особам.

Комплексне ведення кримінальної справи

на стадії досудового розслідування і в суді «під ключ» (до прийняття остаточного рішення органом досудового розслідування або винесення судового рішення, яке вступить в законну силу): участь у всіх слідчих діях, оскарження бездіяльності, дій правоохоронних органів, участь в судових засіданнях, складання всіх необхідних процесуальних документів, допит свідків, ознайомлення з матеріалами справи, переговори з протилежною стороною, експертами, проведення комплексу інших дій.

Супровід виконання судового рішення

(стягнення грошей, відновлення прав та ін), умовно-дострокове звільнення, амністія, супровід у пенітенціарній службі.

Відеоконсультації

з правових питань щодо кримінально-правового захисту:

Свобода Клієнта – моя першочергова мета, оскільки вона є безцінною, її вимір неможливий ні в якому еквіваленті. Тому, при наданні послуг по захисту, я залучаю максимум ресурсів та зусиль, виробляю всі можливі варіанти розвитку подій і враховую кроки кожного учасника процесу, зі своєю командою опрацьовую кожен документ, кожен доказ, опитую кожного свідка.

Такі ж дії вчиняються і при представленні інтересів потерпілого, для якого важливим фактором є відновлення його порушених прав та інтересів, відшкодування збитків (матеріальних і моральних), покарання винного, реального виконання вироку суду.

Виступаючи адвокатом свідка, необхідно максимально повно надати Клієнту інформацію про майбутній допит, ґрунтовно підготувати його до допиту, всім можливим маніпуляціям з боку слідчого, прокурора, судді, інших учасників, роз’яснити йому права, обов’язки, ризики, провести «ігровий допит», щоб у ході допиту Клієнт відчував себе впевнено.

Кримінально-правовий захист за своїм обсягом виконуваних дій дуже об’ємний і в кожному конкретному випадку виробляється план дій, після чого розподіляються завдання між адвокатом, помічником, Клієнтом

Я маю практику з кримінально-правового захисту Клієнтів на всіх стадіях кримінального провадження в різних правоохоронних органах, судах всіх інстанцій. Володію знаннями про технічні можливості, кваліфікацію співробітників правоохоронних органів, способи, механізми роботи, взаємодію між структурними підрозділами, першочергові слідчі дії по різним категоріям розслідування злочинів, практику прийняття слідчими суддями ухвал, їх оскарження в апеляційному та касаційному порядках.

Принцип конфіденційності: збереження інформації та документів, таємниця переговорів, листування мною дотримуються і гарантується як невід’ємна частина моєї роботи.

У невідкладних випадках (обшуки, ДТП, затримання, вчинення протиправних дій проти Клієнта та ін) я завжди негайно виїжджаю за першим дзвінком до своїх Клієнтів.

Гонорар

Погодинна оплата

Погодинна оплата - за фактично витрачений час.

Фіксований розмір

Фіксований розмір гонорару за певний комплекс послуг (без урахування фактично витраченого часу).

Абонентська плата

Фіксована абонентська місячна плата.

Scroll to Top