Гонораром є форма винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги Клієнту. Адвокат надає правову допомогу на платній основі, за винятком надання правової допомоги на безоплатній основі ( «Pro bono» – «заради суспільного блага»).

Кожне завдання, поставлене Клієнтом, індивідуальне, вимагає системного аналізу та підходу, вироблення та узгодження плану дій, збору доказів, підготовки документів, представництва Клієнта, тому фіксованих цін на послуги на моєму сайті Ви не побачите.

Існують послуги, за якими гонорар має приблизну вартість, оскільки неодноразове виконання типового завдання (ведення справи, підготовка документів та ін.) привело до чіткого формування розуміння тимчасових витрат.

Фактичні витрати (оплата судового збору, поштові, транспортні витрати, оплата експертиз та ін.) не входять до гонорару адвоката і підлягають окремій оплаті Клієнтом.

Як обчислюється і сплачується гонорар адвоката?

Гонорар, порядок його обчислення, розмір фактичних витрат, етапи оплати визначаються безпосередньо після аналізу задачі Клієнта і письмово закріплюються в Договорі про надання правової допомоги.

В залежності від конкретної задачі Клієнта, гонорар може бути визначений домовленістю з Клієнтом у формі погодинної оплати, фіксованого гонорару, абонентської плати, відрядної. Сама ж оплата гонорару адвоката можлива як готівковим способом, так і безготівковим.

Погодинна оплата передбачає оплату виключно часу, що адвокат витратив на надання правової допомоги Клієнту. Час обчислюється відповідно до погодинної ставки із застосуванням шестихвилинного дискретного кроку (0,1 год), тобто час округлюється до більшого значення, кратному 0,1 год. Час, витрачений адвокатом в «режимі очікування» (очікування допиту, судового засідання, час в дорозі в інше місто і т. д.) оплачується як 50% від погодинної ставки. При такій формі гонорару, як правило, Клієнт вносить передоплату за 10 годин роботи адвоката, а подальша оплата послуг здійснюється на підставі звіту адвоката за поточний місяць.

Фіксований гонорар встановлюється сторонами за надання адвокатом певного виду правової допомоги без урахування часових витрат. Такий гонорар може бути визначений як у комплексі за весь обсяг робіт (ведення справи «під ключ» в першій інстанції, складання пакету договорів та їх погодження та ін), так і за конкретні послуги (підготовка документів, участь у допиті та ін). Як правило, гонорар оплачується у формі передоплати до початку надання послуг, але може бути досягнута домовленість щодо часткової оплати.

Абонентська оплата визначається сторонами як щомісячна фіксована сума, при якій адвокат надає послуги в межах обумовлених завдань Клієнта (консультації, підготовка правових висновків, договорів та ін) або виходячи з часу, оплаченого Клієнтом. При такій формі гонорару Клієнт оплачує у формі передоплати послуги адвоката за місяць вперед і протягом місяця отримує необхідну допомогу адвоката. У разі, якщо послуги чи поставлені завдання вийшли за рамки домовленостей, застосовується погодинна ставка.

Відрядна оплата (оплата за результатами надання послуг) застосовується у випадках надання послуг, за підсумки яких Клієнт зобов’язується оплатити заздалегідь визначену фіксовану вартість. Фактично, це оплата фіксованого гонорару з відстрочкою на момент настання закінчення надання послуг адвокатом. В такому випадку в повному обсязі гонорар підлягає оплаті в обумовлені сторонами терміни після надання послуг, при цьому частина гонорару адвоката може бути оплачена у формі передоплати до початку надання послуги в залежності від конкретної ситуації.

Чи підлягає гонорар стягненню з протилежної сторони в разі перемоги в справі?

Гонорар адвоката, як і інші судові витрати (оплата судового збору, експертиз тощо.) підлягають відшкодуванню стороною, що програла на підставі судового рішення.  Сплачуючи гонорар адвоката, Ви можете бути впевненими в тому, що його розмір буде зарахований до складу інших судових витрат і буде поставлено питання перед судом про його відшкодування протилежною стороною справи.

Після прийняття судового рішення на користь Клієнта, буде отримано наказ або виконавчий лист, на підставі якого можна буде стягнути судові витрати в примусовому порядку, якщо протилежна сторона не сплатить їх добровільно.

Scroll to Top