Послуги

у сфері договірного права:

Консультаційні

(усні та письмові), інформаційні, аналіз документів, пошук і збір інформації щодо сторін договору, предмета та об'єкта договору, виявлення і аналіз потенційних ризиків при укладенні договору.

Переговори

зі сторонами договору, обговорення і погодження умов договору, обговорення внесення коригувань у договір, підготовка проектів договорів, їх редагування, доопрацювання і супровід при їх підписанні.

Комплексне супроводження

договірної діяльності фізичних осіб, суб'єктів господарської діяльності.

Вирішенні спорів

Допомога у вирішенні спорів, що виникли в результаті виконання договорів в досудовому/судовому порядку.

Збір доказової бази

для звернення до суду, до правоохоронних чи інші органів (складання адвокатських запитів та отримання відповідей на них; пошук інформації в реєстрах, в мережі Інтернет, збір електронних доказів і здійснення ряду інших дій) щодо виконання/невиконання умов договору, щодо незаконності його умов у разі необхідності вирішення спору в судовому порядку.

Підготовка будь-яких процесуальних документів

до суду (позови, заяви, клопотання, письмові опитування, відзиви, заперечення, апеляції, касації), до правоохоронних органів (заяви про кримінальні правопорушення, клопотання, заяви, скарги, цивільні позови) та до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств.

Забезпечення участі

як представника при юридично значимих діях (на угодах, перед фізичними та юридичними особами), в судах всіх інстанцій, правоохоронних органах.

Розірвання договору

Пошук підстав для розірвання договору, супровід при розірванні договору, врегулювання спорів, що виникли при розірванні договору.

Відеоконсультації

щодо питань договірного права:

Фізичні та юридичні особи щодня перебувають у договірних правовідносинах (усних або письмових) з іншими суб’єктами, відповідно до їх потреб, а, значить, кожен крок, кожну дію чітко регламентовано умовами такої угоди.

Найчастіше угоди укладають саме суб’єкти господарювання і за цими договорами виникають безліч питань, розбіжностей, спорів, особливо, коли йдеться про прийняття тієї або іншої роботи/послуги та оплати за неї. Саме з метою уникнення майбутніх негативних наслідків для Клієнта, необхідно розробити такий механізм захисту його прав та інтересів («правила гри» з певним контрагентами), при якому умови договору будуть максимально прийнятними й комфортними для нього і максимально негативними для його контрагента у разі порушення умов договору.

Договірне право включає в себе комплекс дій від створення шаблонів договорів, розробки унікальних складних багатосторонніх договорів до проведення судових тяжб з контрагентами, пов’язаними з порушенням взятих на себе зобов’язань.

Для фізичних осіб є ряд договорів, якими вони користуються кожен день або ж ті, з якими їм доводиться зіткнутися (купівля нерухомості, автомобіля, передача грошей у позику, оренда майна, перевезення та ін). Є ряд усних договорів, з якими також стикається кожен день громадянин (купівля-продаж товару в магазинах, проїзд, зберігання речей у гардеробі та ін), виконання або невиконання яких безпосередньо впливає на його інтереси, майно.

Будучи учасником договірних правовідносин у будь-якій сфері, важливо знати і розуміти свої права та обов’язки, відповідальність, щоб отримувати максимальну користь від своїх прав, мінімізувати ризики, тим більше якщо норми законодавства від Вас далекі чи був факт підписання договорів без їх попереднього прочитання.

Гонорар

Погодинна оплата

Погодинна оплата - за фактично витрачений час.

Фіксований розмір

Фіксований розмір гонорару за певний комплекс послуг (без урахування фактично витраченого часу).

Абонентська плата

Фіксована абонентська місячна плата.

Scroll to Top