Послуги

у сфері медичного права:

Консультації

(усні та письмові), тренінги для лікарів, медичних працівників, правовий аналіз документів, пошук і збір будь-якої інформації, оцінка перспективи судової справи або кримінального провадження.

Переговори

медіація між сторонами, пошук найбільш оптимального рішення щодо врегулювання правового конфлікту, підготовка мирових угод або ж заяв, розписок по врегулюванню конфліктів.

Збір доказової бази

для ініціювання цивільної справи (заяви, клопотання і адвокатські запити, отримання відповідей і документів на них; підготовка правового висновку; замовлення висновку спеціаліста або експертизи, забезпечення її проведення, отримання висновків; пошук і опитування свідків; пошук інформації в реєстрах, в мережі Інтернет, збір електронних доказів, фото- і відеофіксація доказів і здійснення комплексу інших дій).

Підготовка документів

для ініціювання кримінального провадження (заяви, клопотання, письмові пояснення, відзиви, скарги, заперечення, апеляції, касації, цивільні позови, скарги до слідчих суддів).

Комплексне ведення цивільної справи

в судах всіх інстанцій «під ключ» або супровід кримінального провадження на будь-якій стадії (до прийняття судового рішення або рішення прокурора, слідчого, яке вступить в законну силу): підготовка всіх процесуальних документів у справі, участь в усіх судових засіданнях, допит свідків, ознайомлення з матеріалами справи, переговори з протилежною стороною, експертами, страховими компаніями, виконання ряду інших дій.

Супровід виконання судового рішення

Супровід виконання судового рішення в примусовому порядку (стягнення грошей, відновлення прав і ін.).

Відеоконсультація

з медичного права:

При захисті прав пацієнтів, як правило, існує два способи захисту – цивільно-правовий та кримінально-правовий. Залежать вони від ступеня тяжкості заподіяної шкоди, а також від можливих шляхів досягнення мети Клієнта.

При обранні цивільно-правового способу захисту, я завжди намагаюся вирішити справу мирним шляхом, домовившись про компенсацію суми збитку (матеріального і морального) до подачі позову в суд. На практиці багато хто обирає саме цей спосіб, оскільки він менш витратний у матеріальному та іміджевому форматі. Але існують і випадки відмови у вирішенні справи мирним шляхом, в такому випадку вдаємося до судового способу захисту – ініціюємо цивільний позов, подаємо ряд клопотань, заяв, беремо участь у справі, домагаємося винесення рішення на користь Клієнта.

Кримінально-правовий спосіб захисту складніший, ніж цивільний, оскільки ряд проведених дій залежить не від адвоката, а безпосередньо від слідчого, прокурора і від результатів розгляду скарг на вищевказаних осіб слідчим суддею. Крім того, обов’язкова судово-медична експертиза може тривати довше, передбачених законодавством строків, а її висновки можуть не відповідати дійсності. Враховуючи ряд факторів, необхідно спочатку розробити ефективний план дій у сфері медичного спору і досягати бажаного результату можливими способами.

Здійснюю аутсорсинг медичних установ, приватних лікарів, надаю послуги по захисту честі і гідності лікарів, що останнім часом є доволі розповсюдженим запитом, проводжу переговори та медіацію з пацієнтами, надаю захист у кримінальних справах та в судах.

Гонорар

Погодинна оплата

Погодинна оплата - за фактично витрачений час.

Фіксований розмір

Фіксований розмір гонорару за певний комплекс послуг (без урахування фактично витраченого часу).

Абонентська плата

Фіксована абонентська місячна плата.

Scroll to Top