Послуги

при вирішенні сімейних спорів:

Консультаційні

(усні та письмові), інформаційні, аналіз документів, оцінка перспектив судового способу захисту та варіанти мирного врегулювання.

Медіація

переговори, підготовка шлюбних договорів, досудове врегулювання, супровід процедури мирного врегулювання.

Збір доказів

необхідних для звернення до суду або до інших органів (складання адвокатських запитів та отримання відповідей на них, отримання та відновлення документів, в тому числі архівних, збір довідок, характеристик, відомостей; замовлення висновків спеціаліста, суб’єкта оціночної діяльності чи експерта, забезпечення проведення експертизи та супровід у її проведенні, отримання висновків експерта, пошук та опитування свідків, пошук інформації у реєстрах, в мережі Інтернет, збір електронних доказів та виконання інших дій).

Підготовка будь-яких документів

процесуальних для суду (позови, заяви, клопотання, відзиви, заперечення, апеляційні та касаційні скарги), для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Забезпечення участі

в якості представника у судах всіх інстанцій та в будь-яких органах, до повноважень яких віднесено вирішення та розгляд сімейних спорів.

Супровід виконання судового рішення.

(Стягнення грошей, відновлення прав та ін.).

Відеоконсультації

з сімейного права:

Вирішення сімейних спорів – пріоритетний напрям моєї адвокатської діяльності, оскільки саме від кваліфікованої та своєчасної правової допомоги залежить доля Клієнтів та їх дітей. Таким справам приділяється особлива увага, аналізуються всі можливі алгоритми дій, спрямовані на досягнення бажаного результату.

Важлива роль полягає в медіації. Завжди аналізуються та опрацьовуються можливі варіанти мирного врегулювання спору, а звернення до суду – крайній захід або обов’язковий (залежить від особливостей справи).

Якщо уникнути судового процесу неможливо, маючи напрацьований роками досвід, пройду разом з Клієнтом всю процедуру гідно, ефективно та креативно, досягнувши максимально бажаного результату.

Гонорар

Погодинна оплата

Погодинна оплата - за фактично витрачений час.

Фіксований розмір

Фіксований розмір гонорару за певний комплекс послуг (без урахування фактично витраченого часу).

Абонентська плата

Фіксована абонентська місячна плата.

Scroll to Top