Послуги

з правових питань інтелектуальної власності:

Консультації

(усні та письмові), пошук і аудит об'єктів ІВ, правовий аналіз договорів на використання ІВ, інших документів (претензій, скарг, позовів), пошук і збір будь-якої інформації, оцінка перспективи судової справи або звернення в Антимонопольний комітет, фіскальну службу.

Реєстрація

будь-яких об'єктів інтелектуальної власності як в Україні, так і за її межами, отримання патентів, свідоцтв та ряду інших документів, оскарження висновків експертизи і виконання комплексу інших дій.

Представлення інтересів Клієнта

в поліції, прокуратурі, експертній установі, суді, митній службі, податковій, АМК; подача різних документів, отримання відповідей, оскарження дій/бездіяльності різних посадових осіб, органів.

Збір доказової бази

для ініціювання цивільного або господарського розгляду справи в суді (заяви, клопотання та адвокатські запити, отримання відповідей та документів на них; підготовка правового висновку; замовлення висновку спеціаліста, оцінки вартості об'єкта ІВ або експертизи, забезпечення її проведення, отримання висновків; пошук і опитування свідків; пошук інформації в реєстрах, в мережі Інтернет, збір електронних доказів, фото - і відеофіксація доказів, включаючи огляди Веб-сайтів і здійснення комплексу інших дій).

Підготовка документів

для кримінального провадження (заяви, клопотання, письмові пояснення, відзиви, скарги, заперечення, апеляції, касації, цивільні позови, скарги до слідчих суддів).

Комплексне ведення цивільної, господарської справи

в судах всіх інстанцій «під ключ» або супровід кримінального провадження на будь-якій стадії (до прийняття судового рішення або рішення прокурора, слідчого, яке вступить в законну силу): підготовка усіх процесуальних документів по справі, участь в усіх судових засіданнях, допит свідків, ознайомлення з матеріалами справи, переговори з опонентами, експертами, проведення ряду інших дій.

Супровід виконання рішення

Супровід виконання рішення у примусовому порядку (стягнення грошей, відновлення прав, блокування сайту та ін).

Відеоконсультації

з питань прав інтелектуальної власності:

Право інтелектуальної власності є однією з тих галузей, що розвиваються найбільш динамічно за останній роки. Об’єкти ІВ сьогодні зустрічаються всюди. Це логотипи компаній, промислові зразки, винаходи, слогани, тексти та інші, до яких ми звикли і іноді не звертаємо увагу на них, оскільки вони стали нормою, добре відомими, пізнаваними.

Важко уявити успішний бізнес, що розвивається, без використання власного логотипу, винаходів, бізнес-моделі, промислових зразків, роль кожного з яких деколи складно оцінити в майновому еквіваленті.

Мені подобається займатися усіма правовими питаннями, які пов’язані з об’єктами інтелектуальної власності від початкової реєстрації об’єктів ІВ, розробки ліцензійних договорів до захисту прав Клієнтів в Антимонопольному комітеті України, судах України.

За останні роки безліч порушень прав інтелектуальної власності Клієнтів спостерігаються саме в мережі Інтернет (використання чужих об’єктів ІВ на сайтах, копіювання контенту, бізнес-моделі, структури сайту та ін), з чим неодноразово вже доводилося стикатися на практиці, проводити комплекс заходів по захисту прав у судах, Антимонопольному комітеті України.

Також займаюся захистом від необґрунтованих претензій опонентів у разі надходження такої претензії, скарги, заяви чи позову до суду.

За наявності підстав для ініціювання кримінального провадження (наявність шкоди як кваліфікуючої ознаки), цим питанням можу зайнятися «під ключ».

Гонорар

Погодинна оплата

Погодинна оплата - за фактично витрачений час.

Фіксований розмір

Фіксований розмір гонорару за певний комплекс послуг (без урахування фактично витраченого часу).

Абонентська плата

Фіксована абонентська місячна плата.

Scroll to Top