Послуги

у цивільних справах:

Консультації

(усні та письмові), правовий аналіз документів, договорів, пошук і збір будь-якої інформації, оцінка судової перспективи справи, мирного врегулювання.

Переговори з протилежною стороною

на предмет мирного врегулювання спору, медіація, підготовка проекту мирової угоди або схеми по досягненню бажаного результату.

Збір доказової бази

для ініціювання судового захисту (подача адвокатських запитів та отримання відповідей на них; підготовка правового висновку; отримання та відновлення документів, включаючи архівні документи, збір довідок, технічних паспортів, характеристик, відомостей; замовлення висновку спеціаліста, оцінювача чи експертизи, забезпечення її проведення, отримання висновків; пошук і опитування свідків; пошук інформації в реєстрах, в мережі Інтернет, збір електронних доказів і здійснення комплексу інших дій).

Підготовка будь-яких документів

для мирного врегулювання (мирової угоди, договорів, додаткових угод та ін); для цивільної справи в суді (позову, заяв, клопотань, письмових пояснень, відзивів, скарг, заперечень, апеляцій, касацій, цивільних позовів); для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб (заяв, клопотань, проектів договорів, листів та ін).

Комплексне ведення цивільної справи

в судах всіх інстанцій «під ключ» (до ухвалення рішення суду, яке вступить в законну силу): підготовка усіх процесуальних документів по справі, участь в усіх судових засіданнях, допит свідків, ознайомлення з матеріалами справи, переговори з протилежною стороною, експертами, проведення комплексу інших дій.

Супровід виконання рішення

Супровід виконання рішення у примусовому порядку (стягнення грошей, відновлення прав та ін).

Відеоконсультації

у цивільних справах:

Протягом усієї своєї професійної діяльності до мене звертаються Клієнти з різними завданнями, які необхідно вирішити саме у площині цивільного права в порядку мирного врегулювання або в судовому порядку з подальшим виконанням рішення суду. Моїм завданням є комплексне вирішення цивільно-правового спору в найкоротші терміни, а шлях для досягнення вибирається в залежності від конкретної справи і ситуації.

У цивільних справах намагаюся досягти компромісу мирним шляхом, не доводячи справи до суду, оскільки вважаю цей захід крайнім (якщо відсутня згода інших осіб або якщо без судового процесу, без судового рішення неможливо досягти бажаного результату).

Я маю практику з ведення цивільних справ у судах всіх інстанцій, у багатьох районних судах по Україні, знаю специфіку розгляду певних категорій справ конкретними суддями, можу оцінити перспективу і строки розгляду справи, оцінити можливі дії процесуальних опонентів. Постійно аналізую нову судову практику, законодавство і зміни в ньому, підвищую рівень кваліфікації в цивільних справах.

У невідкладних випадках (ДТП, заподіяння шкоди з необхідністю негайної фіксації, вчинення протиправних дій проти Клієнта та ін) я завжди негайно виїжджаю за першим дзвінком до своїх Клієнтів.

Гонорар

Погодинна оплата

Погодинна оплата - за фактично витрачений час.

Фіксований розмір

Фіксований розмір гонорару за певний комплекс послуг (без урахування фактично витраченого часу).

Абонентська плата

Фіксована абонентська місячна плата.

Scroll to Top