Послуги

у сфері адміністративних спорів:

Консультації

(усні та письмові), тренінги для співробітників, правовий аналіз документів, пошук і збір будь-якої інформації, оцінка перспективи судової справи.

Представлення інтересів Клієнта

перед суб'єктами владних повноважень, подання різних документів, отримання відповідей, оскарження дій/бездіяльності до вищих посадових осіб, органів.

Збір доказової бази

для ініціювання адміністративного позову (заяви, клопотання, направлення адвокатських запитів, отримання відповідей та документів на них; підготовка правового висновку; отримання документів від суб'єктів владних повноважень; замовлення висновку спеціаліста, оцінювача чи експертизи, забезпечення її проведення, отримання висновків; пошук і опитування свідків; пошук інформації в реєстрах, в мережі Інтернет, збір електронних доказів, фото- і відеофіксація доказів і здійснення комплексу інших дій).

Підготовка будь-яких документів

для розгляду адміністративної справи в суді або ж для потреб кримінального провадження (позови, заяви, клопотання, письмові пояснення, відзиви, скарги, заперечення, апеляції, касації, цивільні позови, скарги до слідчих суддів); для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб (заяви, клопотання, проекти договорів, листи та ін).

Комплексне ведення адміністративної справи

в суді всіх інстанцій «під ключ» або супроводження кримінального провадження на будь-якій стадії (до прийняття судового рішення або рішення прокурора, слідчого, яке вступить в законну силу): підготовка усіх процесуальних документів по справі, участь в усіх судових засіданнях, допитах свідків, ознайомлення з матеріалами справи, переговори з протилежною стороною, експертами, проведення комплексу інших дій.

Супровід виконання рішення

Супровід виконання рішення у примусовому порядку (стягнення грошей, відновлення прав та ін).

Адміністративні спори можуть виникнути як у фізичної, так і юридичної особи, які вступають у правовідносини з суб’єктами владних повноважень (в залежності від категорії взаємин) і вирішення яких прямо віднесено до категорії адміністративного судочинства.

Адміністративні спори можуть розглядатися як в окружних адміністративних судах, так і в місцевих загальних судах, в залежності від категорії справи, що визначено законами, судовою практикою. Зі своєї особистої практики впевнено зазначу, що окружні адміністративні суди розглядають справи значно швидше, ніж місцеві загальні суди, тому завжди намагаюся знайти законну можливість звернутися за підсудністю саме до окружного адміністративного суду.

Часто трапляються випадки, коли в діях посадових осіб суб’єктів владних повноважень є склад злочину. Тому можу ініціювати питання внесення відомостей до ЄРДР і розпочати через правоохоронні органи кримінальне провадження.

В ході своєї адвокатської практики представляв і можу представляти інтереси як фізичних, юридичних осіб, так і суб’єктів владних повноважень в судах всіх інстанцій та регіонів України.

При необхідності виїжджаю до Клієнтів під час проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання для забезпечення своєї участі як їх представника, забезпечення дотримання законності при проведенні такої перевірки, подання заперечень, відповідей на питання. Можливе проведення тренінгів для співробітників компаній на предмет того, як вести себе при проведенні позапланових або планових перевірок.

Гонорар

Погодинна оплата

Погодинна оплата - за фактично витрачений час.

Фіксований розмір

Фіксований розмір гонорару за певний комплекс послуг (без урахування фактично витраченого часу).

Абонентська плата

Фіксована абонентська місячна плата.

Scroll to Top