Послуги

у питаннях, пов’язаних з нерухомістю:

Консультаційні

(усні та письмові), інформаційні, аналіз документів, пошук і збір інформації, виявлення потенційних ризиків при укладанні угоди, оцінка перспектив судового способу захисту і варіанти мирного врегулювання.

Пошук контрагентів

нотаріусів, оцінювачів, експертів, переговори з ними, узгодження умов угоди, підготовка проектів договорів та юридичний супровід при їх підписанні, досудове врегулювання, супровід процедури мирного врегулювання та медіація.

Збір доказової бази

для звернення до суду, до правоохоронних чи інших органів (складання адвокатських запитів та отримання відповідей на них; отримання та відновлення документів, включаючи архівні документи, збір довідок, технічних паспортів, характеристик, відомостей; замовлення висновку спеціаліста, оцінювача чи експертизи, забезпечення її проведення, отримання висновків; пошук і опитування свідків; пошук інформації в реєстрах, в мережі Інтернет, збір електронних доказів і здійснення комплексу інших дій).

Підготовка будь-яких процесуальних документів

для суду (позови, заяви, клопотання, письмові опитування, відзиви, заперечення, апеляції, касації),для правоохоронних органів (заяви про кримінальні правопорушення, клопотання, заяви, скарги, цивільні позови) та для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств.

Забезпечення участі

як представника при юридично значимих діях (на угодах, перед фізичними та юридичними особами), в судах всіх інстанцій, правоохоронних органах.

Супровід

Супровід виконання рішень суду, у тому числі вироків.

Відеоконсультації

з правових питань нерухомості:

Будь-які дії, операції, пов’язані з нерухомістю, тягнуть за собою ряд правових наслідків (перехід права власності, втрату чи набуття прав і обов’язків, сплата суми грошей та ін), які можуть бути як позитивними для Вас, так і, можливо, негативними, ризиковими. Саме тому кожна дія, кожен крок на шляху до мети повинен бути перевірений, оцінені ризики, адже вартість помилки може складати досить значну суму грошей і втрату часу, сил, енергії для відновлення прав.

Важливу роль у вирішенні правових питань, пов’язаних нерухомістю займають судові спори (цивільні, господарські, кримінальні), коли правовий конфлікт неможливо вирішити мирним шляхом або його вирішення законодавством у такому порядку не передбачено. При такій ситуації послуги досвідченого адвоката з «багажем» успішно проведених аналогічних справ просто обов’язкові, адже від результату розгляду справи залежить доля об’єкта нерухомості, комфорт, добробут, честь і гідність Клієнта. Вибір правильного способу захисту, доказової бази, учасників справи, стратегії і тактики ведення справи – вже половина успіху.

Адвокат допоможе Вам і в складанні різних договорів (оренди, підряду, купівлі-продажу, застави, попередніх договорів і ряду інших), які необхідні для врегулювання правовідносин, забезпечить юридичний супровід при підписанні таких угод.

Гонорар

Погодинна оплата

Погодинна оплата - за фактично витрачений час.

Фіксований розмір

Фіксований розмір гонорару за певний комплекс послуг (без урахування фактично витраченого часу).

Абонентська плата

Фіксована абонентська місячна плата.

Scroll to Top