Послуги

по представництву інтересів Клієнтів на стадії виконавчого провадження:

Консультаційні

(усні та письмові), інформаційні, аналіз документів, підготовка плану дій.

Пошук інформації

відносно боржника, наявності у нього рухомого/нерухомого майна, банківських рахунків і будь-якої іншої інформації, яка може знадобитися в ході виконавчого провадження та вплинути на прискорення виконання судового рішення.

Проведення попередніх переговорів

з опонентами щодо можливого мирного врегулювання і добровільного виконання судового рішення; складання документів, що підтверджують виконання судового рішення в добровільному порядку.

Складання і подача заяви

про відкриття виконавчого провадження, контроль відкриття виконавчого провадження, отримання відповідних постанов.

Підготовка будь-яких документів

(заяви, клопотання, запити), необхідність в яких виникне в ході виконавчого провадження.

Регулярний контроль

за ходом виконання судового рішення, за діями виконавця, участь у проведенні тих чи інших виконавчих дій.

Ознайомлення

Ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження.

Оскарження

Оскарження дій виконавця (в разі невиконання ним своїх обов'язків);

Забезпечення участі

як представника при юридично значимих діях (у виконавчій службі та інших установах, які мають відношення до виконавчого провадження), в судах всіх інстанцій (у разі оскарження дій виконавця в судовому порядку).

При наданні правових послуг можна розділити надані мною послуги на:
1. Комплексний супровід

(починаючи від переговорів з опонентами (у разі добровільного врегулювання) або від подання заяви про відкриття виконавчого провадження і, закінчуючи повним виконанням судового рішення).

2. Виконання окремих доручень Клієнта

(консультації, складання будь-яких документів, необхідних для виконавчого провадження, контроль за ходом виконання судового рішення у відкритих реєстрах та системах).

Отримавши судове рішення на Вашу користь, яке набрало чинності, є необхідність завершити процес його виконання. Як правило, процесом виконання займається той адвокат, який вів справу Клієнта, але бувають випадки, коли Клієнти шукають адвоката, який має великий досвід у супроводі виконавчого провадження, складанні плану, відповідно до якого необхідно діяти при виконанні судового рішення, знає роботу виконавчої служби, дієві механізми щодо оскарження бездіяльності/дій.

Для Клієнта найоптимальніший шлях виконання – це його добровільне виконання опонентом в повному обсязі, однак, не завжди вдається завершити процес мирно. Якщо опонент має майно, веде соціально активний спосіб життя, регулярно користується всіма благами суспільства, то, як показує практика, йому не завдасть труднощів виконання рішення суду в добровільному порядку. На моїй практиці відсоток добровільного виконання дуже великий.

Коли ж опонент не хоче добровільно виконувати рішення суду або інший виконавчий документ, то необхідно проводити комплекс заходів з примусового виконання рішення суду. Для цього необхідно визначитися з органом, який буде займатися таким виконанням (державна виконавча служба або ж приватний виконавець), потім скласти заяву про відкриття виконавчого провадження, розписати план дій для досягнення позитивного результату (як бачить Клієнт те, що повинен зробити виконавець – арешти на відомі нам рахунки, нерухомість, автомобілі тощо), оплатити при необхідності витрати виконавця (якщо мова про приватного виконавця) і подати заяву.

Надалі весь процес виконання вимагає повноцінного контролю: які дії виконані, які неможливо виконати по тим або іншим причинам, як отримані відповіді можуть допомогти у виконанні рішення суду, як за необхідності оскаржити дії/бездіяльність виконавця, контролювати процес розгляду різних клопотань, представництво інтересів в суді, супроводження процесу розгляду скарг опонентів, своєчасне подання всіх заперечень, судових витрат та реалізація комплексу інших дій для ефективного виконання поставленої задачі.

Непоодинокими бувають випадки, коли стадія виконавчого провадження триває досить довго, включає в себе величезний обсяг робіт, вимагає особливих зусиль для прискорення його виконання, особливо, коли виконавець просто відмовляється сумлінно виконувати свої обов’язки і кожен раз його необхідно стимулювати різними скаргами, клопотаннями, заявами.

Якщо ж мова йде про захист прав та інтересів боржників, то необхідно розробити ефективні методи протидії незаконним діям виконавця, стежити за дотриманням прав боржника, фіксувати дії виконавця, оскаржувати їх і виконувати комплекс інших дій, відповідно до заздалегідь узгодженого плану, спрямованого на захист прав боржника.

Гонорар

Погодинна оплата

Погодинна оплата - за фактично витрачений час.

Фіксований розмір

Фіксований розмір гонорару за певний комплекс послуг (без урахування фактично витраченого часу).

Абонентська плата

Фіксована абонентська місячна плата.

Scroll to Top